Noen få ord

KORT OM

Ledende selskap

Synsundersøkelse

En synsundersøkelse hos oss inkluderer en rekke tester og målinger for å sikre at øynene dine har de beste forutsetninger for et optimalt syn.

En slik undersøkelse vil også gi oss svar på hvorvidt det har oppstått eventuelle skader ved linsebruk, eller aller helst, gi deg en bekreftelse på at øynene dine ikke blir skadet av linsebruken.

Synsundersøkelsen inkluderer også måling av samsynet. Samsyn handler om hvor godt du bruker øynene sammen og hvordan du koordinerer øyebevegelsene.  Et godt samsyn gjør at du har fokus på ett punkt med begge øyne samtidig. – Du oppfatter punktet som enkelt, skarpt og tredimensjonalt, og kan følge en tekstlinje presist og problemfritt. Målet er at begge øynene fokuserer likt slik at man oppnår best mulig synskomfort og skarphet.

Videre får vi avdekket langsynthet, nærsynthet, skjeve hornhinner og aldersrelatert langsynthet.

Vi undersøker øynene med et mikroskop, tar bilder av øyebunnen og måler innvendig trykk i øynene. Dette gjør vi for å se at øyet er friskt og har god øyehelse. Dersom vi finner unormale tilstander, henviser vi videre til øyelege slik at du raskt får time.